dinsdag, november 10, 2009

Zeven Modi van Melodisch Mineur

Jazz (advanced): Het gebruik van de zeven modi van melodisch mineur

[deze topic is nog niet af]

1) Melodisch Mineur (Jazz Mineur Ladder)
- 1 2 b3 4 5 6 7

Speel over min/maj akkoorden

2) Dorisch b2
- 1 b2 b3 4 5 6 b7

Speel over b9sus4 akoorden

3) Lydisch #5 (a.k.a. Lydisch Overmatige Ladder)
- 1 2 3 #4 #5 6 7

Speel over maj7#5 akkoorden

4) Lydiscb Dominant (a.k.a. Lydisch b7, Overtone scale)
- 1 2 3 #4 5 6 b7

Speel over 7(#11) akkoorden en specifiek als fuctie = TV5 (tritonus verwante dominant, immers op een TV5 kan je hetzelfde spelen als op een Valt in de zelfde toonaard, en lydisch dominant op TV5 bestaat uit zelfde noten als gealtereerd op V)

5) Mixolydisch b6 (a.k.a.: Mixolydisch b13, Hindu ladder)
- 1 2 3 4 5 b6 b7

Speel over dom7b13 akkoorden

6) Aeolisch b5 (A.k.a: Locrisch #2)
- 1 2 b3 4 b5 b6 b7

Speel over m7b5 chords en mineur II V's (aeolisch b5 op II bestaat uit zelfde noten als gealtereerd op V)

7) Gealtereerde Ladder (A.k.a.: Super Locrisch, Locrisch b4, Verminderde heletoons)
- 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

Speel over dominant alt akkoorden (Ve trap)

Labels: , , ,

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage